22 24 58 20 Døgnservice info@kckoeleteknik.dk

Lovpligtigt service eftersyn

I Danmark er det lovpligtigt at få udført serviceeftersyn af sin varmepumpe og køleanlæg en gang om året, når kølemidlets fyldning er på over 1 kg. Et årligt kontrol vil opretholde kvaliteten og sikre et vedholdende varmebesparende forbrug. KC-Køl tilbyder service til varmepumper på hele Sjælland.

Derfor er det vigtigt at overholde kravet om service på varmepumper:
• For at sikre optimal drift på varmepumpen.
• Tilsyn på kølemiddel. Kølemiddel er meget klimaskadeligt ved udslip.
• Den bruger mere strøm, når den ikke kører optimalt.

Se mærkepladen på ude-delen af din varmepumpe/køleanlæg og aflæs hvor mange gram/kg. der er på.

 Bemærk, at selvom et anlæg har en fyldning på under et kg, er det en god idé at få lavet eftersyn med jævne mellemrum. På den måde kan anlægget kontrolleres for mindre fejl, som ellers med tiden ville føre til dyre udskiftninger, men også forlænge anlæggets levetid.
Et anlæg som ikke køre optimalt vil ydermere føre til forhøjede driftsomkostninger.

Ved et eftersyn bliver der foretaget:

Z

Tjek for udslip af kølemiddel.

Z

Rensning og desinficering af inddel.

Z

Måling af effektforbrug for de enkelte moduler

Z

Rensning af kondensator

Fejlsøgning/energioptimering- Udkald efter kl 15:00

Er uheldet ude, står vi altid til rådighed – Kontakt os hér. Husk at kontrollere dit køleanlæg for driftsfejl, gerne inden fredag kl. 14.00, så anlægget har været under opsyn inden weekend og teknikkerne kan holde fri.

KC KØL

Salg, montage, service og reparationer indenfor kølebranchen

Ring til

+45 22 24 58 20