22 24 58 20 Døgnservice info@kckoeleteknik.dk

Energioptimering & Grøn Omstilling

Bæredygtig energioptimering til erhverv, detail og private
Reducer jeres energiforbrug og vælg en løsning der både er tidssvarende og gerne fremtidssikret, men også passer jeres egentlige behov. Uanset om I har brug for gennemgang af dit køleanlæg eller rådgivning i CO2-neutrale kølesystemer, kan vi altid finde god aftale tilpasset netop jeres behov.

KC- Køl følger altid udviklingen inden for produktion af køleanlæg og vi guider dig til den bedste løsning for netop jeres egen energioptimering i virksomheden eller i det private hjem.

Energieffektivitet og udfasning af de kraftige drivhusgasser spiller en afgørende rolle globalt, hvor brugen af naturlige kølemidler i køleteknikken er en del af denne udfasning. Naturlige kølemidler påvirker stort set ikke klimaet negativt, modsat HFC og Low GWP kølemidler som begge har moderat eller høj negativ effekt på den globale opvarmning.

Eksisterende anlæg
Størstedelen af de anlæg vi servicere i industrien, og hos private, er med gasser som f.eks. er betegnet R404A (GWP-3932).
GWP står for Global Warming Potential, som for et kølemiddel, er et udtryk for, hvor stor en skadelig miljøpåvirkning det pågældende kølemiddel har på den globale opvarmning.

Overvejer I at udskifte til et nyere og mere energivenligt anlæg?
KC-Køl arbejder for at nedbringe anvendelsen af HFC til køling og vi kan altid tilbyde rådgivning i gode energieffektive alternativer, der ikke har samme høje miljøbelastende påvirkning. Anlæg med klimavenlige kølemidler er ofte mere økonomiske i drift end de traditionelle med det synetetiske HFC som kølemiddel. I dag er udgiften til anskaffelse af anlæg med klimavenlige kølemidler imidlertid typisk højere end udgiften til at anskaffe anlæg med HFC-kølemidler. Lad os bese jeres anlæg og hjælpe med at vurdere, om jeres eksisterende køle-fryseanlæg kan overgå en ombygning til anvendelse af et mere fremtidssikret kølemiddel, eller om det tid til at omlægge og investere i et nyt anlæg.

KC KØL

Salg, montage, service og reparationer indenfor kølebranchen

Ring til

+45 22 24 58 20